Kontakty:

Ubytov˛a RYBUKO
Hrdinov SNP 39
036 01 Martin

Telefˇn: +421 43 4222065
             +421 905 422220
             +421 905 460226
fax: +421 43 4222065

e-mail: rybuko@hotmail.com
www: http://www.ubytovnarybuko.sk